دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی
تماس با ما

تماس با ما

* نام و نام خانوادگی:
* پست الکترونيکي:
 
ارسال فایل:

ورود کد امنیتی :    Audio Version Reload Image
 

وحید تقی خانی

محل خدمت:   دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی

مرتبه علمی : استاد

^